Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

Jóváhagyott nyomvonal

Ez egy régi cikk. De mi a helyzet 2016. szeptemberében? >>>

Szakmai egyeztető fórumot tartott május 25-én a Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Kht. Herceghalmon, a HKG RT. tanácstermében. A fórumra meghívót kaptak a 1104-es út mentén fekvő települések (Pilisjászfalu, Tinnye, Perbál, Tök, Zsámbék) polgármesterei, az ügyben illetékes állami hivatalok megbízottjai és az érintett választókerületek (Pest-megye 9. és 10.) országgyűlési képviselői.


A fórumot Nagy Zsolt, a Térségfejlesztő Kht. igazgatója nyitotta meg, majd átadta a szót Adrovicz Miklósnak, a nyomvonal kialakításával megbízott Turaterv iroda vezető tervezőjének. Adrovicz úr arról számolt be, hogy elkészült a jelenleg véglegesnek tekintett nyomvonali terv, ami alapját képezi az engedélyeztetési eljárásnak. Nágel Béla (Nemzeti Autópálya RT.) ismertette a további ütemezést, mely szerint az engedélyeztetés 2006 novemberére lezárulhat, azaz jogerőssé válhat az elkerülő út építési engedélye. Ezt közbeszerzési eljárás követi, melynek folyományaként 2007 nyarára rendelkezésre állhatnak a kiviteli tervek. Ezt követően - megfelelő finanszírozási háttér megléte esetén - gyakorlatilag azonnal megkezdődhet a kivitelezés.

Székhelyi Balázs az UKIG (Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság) képviseletében kiemelte, hogy a jelenlegi nyomvonal nem tartalmazza a zsámbékiak által szorgalmazott mányi elkerülő szakaszt, melynek megvalósítására a közeljövőben nem lát lehetőséget. Ezután Horváth úr, a pilisi kistérség NFT (Nemzeti Fejlesztési Terv) tanácsadója kapott szót és kitért a már említett finanszírozásra. Elmondta, hogy - noha az NFT végső jóváhagyása csak ez év őszén történik meg - a szóbanforgó út szerepel abban és ez minden bizonnyal így is marad. Azaz, mire az engedélyek jogerőssé válnak, tisztázódik a finanszírozási helyzet is és 2007 második felében megkezdődhet a kivitelezés. Bocsi Miklós budakalászi jegyző, közigazgatási szakértő felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a jelenlegi nyomvonalra kiadandó építési engedélyek esetleges megfellebezése bizonytalan távolba tolhatja el az út megépítését.

Ezután a települési képviseletek kaptak szót. Domokos Kázmér zsámbéki alpolgármester kiemelte a mányi szakasz megépítésének fontosságát, de emiatt nem fogják a már elfogadott nyomvonalat módosíttatni. Tök képviselői éppen testvérvárosi látogatáson tartózkodtak Wettenbergben, de tudomásunk szerint ők sem fogalmaznak meg ellenvetéseket. Kemenczei Kálmán perbáli polgármester elmondta, hogy ők már régóta szorgalmazzák a megépítést. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden halasztás csak rontja a helyzetet a folyamatosan növekvő forgalom miatt.

Tinnye képviseletében Bak Ferenc polgármester fenntartásokat hangoztatott, de ők is hozzájárulnak a nyomvonalhoz. Az általuk problémásnak tarott szakasz áttervezésének költsége 2,2 mFt lenne áfa nélkül, ennek előteremtésére a tinnyeiek nem látnak lehetőséget. Pilisjászfalu polgármestere - fenntartva hozzájárulásukat - a Dorog felőli bevezető szakasszal kapcsolatos gondokra hívta fel a figyelmet, nem kizárva esetleges későbbi lakossági akciók lehetőségét. Véleményük szerint célszerűbb lenne az útcsatlakozást a településtől ca. 200 m-rel kijebb megépíteni. Itt az áttervezés bruttó 1.850 eFt-ba kerülne, ennek közel felét a település költségvetése biztosítani tudná.

Adrovicz úr válaszában elmondta, hogy a problémás szakaszok áttervezése műszakilag megoldható. Amennyiben az esetleges módosítások engedélyeztetése "utoléri" az eredeti dokumentumokat, akkor a megvalósítás sem fog késedelmet szenvedni. Gulyás Dénes, Pest-megye 10. választókerületének frissen megválasztott országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy még tájékozódnia kell, de a térségben gyakran közlekedőként jól ismeri a gondokat és minden rendelkezésére álló eszközzel elő fogja az út megépítését segíteni.

Végezetül Nagy Zsolt foglalta össze a jelelegi helyzetet, miszerint a települések - noha kisebb-nagyobb fenntartásokkal - elfogadják a jelenlegi nyomvonalat, a tervek és a finanszírozás pedig rendben lévőnek tekinthetők. Ezek után joggal bízhatunk abban, hogy hosszú idő után végre megnyugtató módon rendeződik a zsámbéki-medencei elkerülő út sorsa és két-három éven belül megépül, mindannyiunk hasznára és javára.

Árkos Antal

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>