Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

II. évfolyam 6. szám 2005. augusztus

Hány elkerülő út épüljön?

A Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület (ZsMTE) a Zsámbékot, Tököt, Perbált, Tinnyét összekötő közúttól keletre tervezett elkerülő út nyomvonalát kezdettől fogva a legrosszabb megoldásnak tartotta és tartja. Miért? Mert megépítése esetén túl sok kedvezőtlen hatás várható, amelyek következtében a Zsámbéki-medencének ezen a részén a környezetminőség jelentős mértékben romlik. Néhányat említünk meg itt ezek közül.

A településekhez közel húzódó elkerülő út forgalma jelentős mértékű lenne, amely egyértelmű zaj- és levegőszennyezést jelent. Tudjuk persze, hogy ez a megoldás a jelenleg településeken belül keletkező környezeti kárnak kijjebb helyezését jelentené, azonban még nem a kellő távolságra! Ennek az útnak a megépülése a kistáj ökológiai (természetes állat- és növényvilág fennmaradását és terjedését) kapcsolatait elvágná északi és keleti irányban. A természeti értékek csökkenése a táj képét kedvezőtlen irányban rontaná. Egy ilyen út táj- és településesztétikai romlással jár mindegyik falura nézve. A rálátás- és kilátásponti értékek csökkenése az előző pontban jelöltekkel együtt nagyon hamar azzal jár, hogy környezetre igényes beruházók, lakást keresők más és szebb tájak után néznek, azaz kerülni fogják a Zsámbéki-medencét, amely megindul (továbbcsúszik?) a környezetesztétikai lejtőn.

Ezért örülünk annak, hogy a mi Nyakastól nyugatra helyezkedő optimális nyomvonal elképzelésünk nemcsak a mi fejünkben létező megoldás. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervét a közelmúltban fogadták el. Ebben egyértelműen kiderül, hogy itt olyan gyorsforgalmi utat építenek, amely nemcsak a jelzett településekről, hanem a Zsámbéki-medencéből képes kivezetni a 10-es és az 1-es M1-es közötti átmenő forgalmat.

Ez az út Párkány-Esztergom felől és azon túlról Szlovákiából és Lengyelországból érkező forgalom hosszú távú kezelésére alkalmas, amely Úny, Máriahalom, Somodorpuszta mellett, Mány és Zsámbék között húzódik majd. (Lásd a mellékelt térképet.)

a Zsámbéki-medencét nyugatról elkerülő út tervezett nyomvonala

Ez az út a legoptimálisabb megoldás a Zsámbéki-medence érintett települési számára, mert
– az átmenő forgalom kedvezőtlen hatásai nem a Zsámbéki-medence kistájat terhelik,
– nem éri ennek zaj- és légszenynyezése Zsámbékot, Tököt, Perbált, Tinnyét.
– a komárom-esztergom megyei településektől is kellő távolságra van, alacsony népsűrűségű területeken vezet át majd az út.
– a Nyakas-tető helyi védett természeti területei nem veszítik el ökológiai kapcsolataikat a Pilis és Budai-hegység természeti területei felé.

Nem szeretnénk, ha félreolvasnák a véleményünket. A ZsMTE álláspontja az, hogy minél előbb szabaduljanak meg a fent említett települések az egyre elviselhetetlenebb átmenő forgalomtól. Azonban a lehető legjobb megoldást kívánjuk javasolni a most, és a közeli-távoli jövőben itt élők számára. Amint több információval rendelkezünk, továbbítjuk az érintett önkormányzatok felé.

Azt kérjük és várjuk a döntéshozó önkormányzatoktól, a képviselő-testületi tagoktól, és a ZSÁMERT-től, hogy a Zsámbéki-medencét elkerülő útnak a Nyakastól nyugatra (a megyehatárhoz közel) tervezett gyorsforgalmi utat tekintsék, annak mielőbbi megépülését támogassák.

Végül felmerül a kérdés, ha mindkét út megépül néhány kilométerre egymás mellett, akkor két (a 10-est az 1-essel és M1-essel) összekötő utunk is lesz? Lehetséges, hogy Magyarország mégis ilyen gazdag?

Fésű József György ZsMTE elnöke

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>