Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2009. április

Vigyázzunk anyanyelvünkre!

Képet és hangot továbbító készülékeinkben furcsa dolgokat hallhat az ember. A magasan képzett szereplők - egyetemet, főiskolát végzettek nagyobbik hányada - mintha nem volna eléggé tájékozott a helyes magyar beszéd elemi kérdéseiben sem.
Gyakran hallható vezérpolitikusainktól és más közszereplőktől: a pártok, akik…;, a bankok akik…; a vonuló békák, akik…; Szerintem: a pártok, amelyek…, a bankok, amelyek…; a vonuló békák, amelyek…;
Kérdésem: az iskolai képzés hiányosságaiból eredő nyelvtani, nyelvhelyességi hibák" ezek, avagy tudatos rongálása-e szép magyar nyelvünknek?

Szinte általános hiba a - ba - be, - ban - ben ragok használatánál a nyelvi lustaság. Akkor is a - ba - be hallható, ha - ban-ben-re volna szükség. Tanult emberektől elvárható, hogy figyeljenek arra a szabályra, hogy a hol? - kérdésre - ban-ben, hová? kérdésre a -ba - be rag illik a szó végére.
Egy riporteri kérdés: Hová siet Képviselő Úr? Az Országházban. Szerintem: az Országházba. Vagy: Elnök Úr, hol tartják a mai megbeszélésüket? A pártházba. Szerintem a pártházban.

Egyesek, leginkább azok, akik korábban az embert tartották a legfőbb értéknek, ma darabként emlegetik, mint valami: közönséges, semmitmondó tárgyat. - E feladatok elvégzéséhez tizenöt darab emberre volna szükség. Szerintem: - E feladatok elvégzéséhez tizenöt főre lenne szükség. És sokak szerint is.
Az igekötők értelmetlen és felesleges használata sem kívánatos. Én bevállalom ( divatszó) a jelzett feladatokat - hallható. Kérdésem: milyen göngyöleg áll az illető rendelkezésére, amelyben a bevállaltakat óhajtja elcipelni? Szerintem: csak ennyit kell mondani: - Én vállalom a jelzett feladatokat, mert a be- igekötő jelenléte egyszerűen megmagyarázhatatlan, tehát felesleges, nyelvromboló hatású.
Az egyik neves labdarúgónk - kedvenceim közül való - azt adta hírül, hogy "lehoztuk ezt a két mérkőzést". Arra gondoltam, hogy a magaslati helyről sikerült a tengerszinthez közel eső pályán lejátszani a mérkőzéseket. A hír további részéből kiderült, másról volt itt szó. Szerintem erről: megnyertük ezt a két mérkőzést. A sikerhez ezúton is gratulálok., de ezt a nyelvi "bravúrt" kerüljük a jövőben!

Olykor-olykor a szavak, fogalmak tartalmának felismerése is gondot okoz. Mai politikai küzdelmek során nap mint nap hallható és olvasható, hogy előrehozott választásokra van szükség. Szerintem pedig: előbbre hozott választásra… (csak választásra ) Előre azt kell hozni, ami hátul van. Tartalmilag érzem hibásnak e követelést. Az ország kétharmada igencsak meglepődne, ha a hatalom azt mondaná: - Ahogy a többség kérte előre hoztuk a 2006-os választást, s mivel az megtörtént az eredményét ismételten kihirdetjük. Ezzel a költségvetés megtakarított négy-hat milliárd forintot és rengeteg munkát. A tömegigény tehát bölcs döntést hozott. - Az egyik miniszter, a volt önkormányzati, ezt a követelést úgy értelmezte, hogy ha még ebben az évben választás lesz, ez nem üti ki a nyeregből a 2010-ben esedékest. Tanulság: nemcsak beszélni, hanem érteni is kell anyanyelvünket, - no és pontosan kell fogalmazni.

Egyre több idegen szóról gondolják a közszereplők, hogy azt éltetni kell. Ha nem használják, a műveltségi fok alacsony voltáról tesznek tanúbizonyságot. Súlyos és ártalmas tévedés ez. Néha-néha arra is szánok időt, hogy az újságírók közleményeinek egyikét-másikát olvasva megszámolom az idegen szavakat. Jószerével alig találni olyat, amelyik megfelelő magyar szóval ne volna helyettesíthető. Vegyünk néhány példát!
"Egyre inkább arra fókuszálok",- jelenti ki a közszereplő ma, és holnap már minden második nyilatkozó - és, aki hallotta -, az ennek megfelelő magyar szót kitörli a szótárából. Kár.
Úgy tűnik, ez a trend, - hallhatjuk (becézve: trendi) gyakorta. Ezt az idegen szót akár féltucat magyar szóval is helyettesíthetjük úgy, hogy mindenki megértse. Például: ez az elvárható, ilyen az irányultsága, a változás iránya ezt mutatja stb.
Paradigmaváltásra van szükség, mondják egyre gyakrabban. Szerintem a szabályok megváltoztatására, esetleg irányváltásra. Talán így nem elég előkelő? Sajnálatosnak tartanám.

Lehetne vég nélkül folytatni, sőt kell is. Magyar szakos tanárok, nem kellene százszámra megszólalni az alapozás, kiemelten a nyelvtan oktatásának visszaállítása ügyében, az oktatás minden szintjén?
Az évtized utolsó éve, tudomásom szerint, a Magyar Nyelv Éve, Kazinczy Ferencre emlékezve. Remélem, hogy nyelvőreink szívvel-lélekkel vállalnak feladatokat csodálatos nyelvünk szabályainak megőrzésében, oktatásában, a felesleges idegen szavaktól való megtisztításában.

Domokos Kázmér
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>