Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2008. március

'…nem uralkodni, hanem szolgálni…"
Helyre kell állítani a bizalmat

Mány. A mintegy 2500 fő lakta község csak egy ugrásra van Zsámbéktól, mégsem tartozik a szűken vett Zsámbéki-medencéhez. Elválasztja attól egy domb és egy megyehatár, de hagyományai és a családi-baráti kötődések okán idetartozónak gondolják magukat az ott- és ittlakók egyaránt. Mány ritkán szerepel a lapok címoldalán, most azonban a figyelem középpontjába került, mert a mácius 9-iki népszavazással egyidőben rendkívüli polgármester-választást is tartanak a településen. Ebből az alkalomból beszélgetett szerkesztőnk Ugron Zoltánnal, az egyik jelölttel.

Mondana néhány szót magáról?

44 éves vagyok, nyomdaipari mérnök, négygyerekes családapa.Hogyan jutott az elhatározásra, hogy indul a választáson?

Fontosnak tartom, hogy az otthonomban rendben menjenek a dolgok és a békesség szigete maradjon. Ezt még sokan így gondolják, ezért olyan polgármestert szeretnénk választani, aki ezeket a célokat meg tudja valósítani. Ugyanakkor - noha telt az idő - senki sem tudott indulni szándékozó jelöltről. A beszélgetések során többen is indulásra bíztattak. Családunk mindig is közösségi emberekből állt. Végül úgy döntöttem: szívesen dolgoznék a mányiak békés mindennapjaiért.

Többekben megfogalmazódott a kérdés: mit tudhat Ön a faluról, hiszen nem is itt lakik?

Sokat, mert ugyanakkor itt élek! A barátaim, a közösségeim, a feladataim mind itt vannak. Igaz, hogy a jelenlegi munkám miatt egy budapesti lakásban alszom, de a hét legalább három napján itt járok és szinte minden nap beszélek valakivel arról, hogy mi történik Mányon Itt vannak a család orvosai. Ide járunk templomba, tagja vagyok a katolikus egyházközség képviselőtestületének. A református tiszteletes úrral pedig közösen vezetjük a Mányi Közösségért Egyesületet.

Mi most a helyzet a faluban?

Mányon nincsen baj. Feladatok vannak, ezeket meg kell oldani, de baj nincs. Nem sújtotta természeti katasztrófa a vidéket, javul a közbiztonság, nem csökken a népesség, viszonylag alacsony a munkanélküliség. Gondjaink viszont vannak. Például nincs polgármesterünk. Nincs, aki Mány mindennapi életét irányítaná, a képviselő-testülettel megbeszélné a falu ügyeit és a közös döntéseket megvalósítaná. Pedig szükség lenne egy olyan emberre, aki utánajár a dolgoknak, egyeztet az intézményekkel, megszervezi a találkozókat, részt vesz a közösségeink - óvoda, iskola, nyugdíjasklub, nemzetiségi találkozók, testvérvárosi kapcsolatok, egyházak stb. - rendezvényein, tájékozódik ezek gondjairól, megoldást keres és javasol, támogatja működésüket.

Feladta a leckét önmagának…

Eddigi munkahelyeimen és vállalt társadalmi feladataimban sokszor kellett szembenálló érdekeket összehangolnom. A körülöttem lévők gondjaira való érzékenység mindig a szívügyem volt. A szentírási idézet fényében szeretnék cselekedni: nem uralkodni mások felett, hanem szolgálni őket.

Vannak információi a község pénzügyi helyzetéről?

Az előző ciklusban a Pénzügyi Bizottságának is tagja voltam. Az utóbbi időben megint rendszeresen részt veszek a testületi üléseken is. A község pénzügyi helyzete nehéz. Nem üres a kassza - baj nincs - de "szükösen vagyunk". Ebben a helyzetben nem megengedhető, hogy felelőtlenül költekezzünk. Ugyanakkor minden követ meg kell mozgatnunk azért, hogy többletforrásokhoz jussunk.

Hogyan tudná személy szerint segíteni az előrevivő folyamatokat?

Több éven keresztül egy cégcsoporton belül dolgozva rendszeresen nyertünk pályázatokat és mi magunk is részt vettünk ilyen pályázatok kiírásában, elbírálásában. Így nemcsak a pályázatírásban van rutinom, hanem az elbírálás szempontjait is ismerem. Persze nem csak a pályázatok jelentik a pénzügyi megváltását egy falunak, megfelelő kapcsolatok is kellenek. Ebben segítséget jelenthetnek a magánéletemben és eddigi társadalmi munkáim során szerzett ismeretségeim. De számítok az eddigi polgármesterek által kialakított kapcsolatok továbbápolására is.

Említ néhány konkrét ügyet is?

Ilyen például a Rákóczi utca és a faluközpont útfelújítása, vagy a közös vízkitermelés a bányakútból, de ide tartozik a még mindig zajló egyezkedés is a Rumpold utódvállalatával a szemétszállítás kérdésében. És van még pár hasonló dolog.

Ön szerint mik a legfontosabb teendők?

Ellenőrizni kell, hogy a pénzünkért azt kapjuk-e meg, ami azért jár. Az építkezéseknél érteni kell a műszaki dolgokhoz, minden új folyamat kezdeténél ott kell lenni. A közös érdekeinket kell érvényesíteni minden tárgyaláson. A beruházásoknál a megrendelő érdekeit megfelelő műszaki ellenőr kell, hogy képviselje. De nem csak építkezések vannak folyamatban, hanem például az említett szemétszállítás.

Megválasztása esetén hogyan fogna munkához?

Arra van szükség, hogy mindenki lehetőséget kapjon a véleményének elmondására, hogy tájékozottak legyenek az emberek az ügyekről, és ne szóbeszédekből legyenek jólértesültek. El kell érni, hogy a különböző közösségeink mind úgy érezzék, hogy ők fontosak a faluvezetés számára.

Végszóként mire kérné a mányiakat?

Március 9-ike fontos nap lesz mindannyiunk életében. Ezen a napon lesz az az országos ügydöntő népszavazás is, mellyel IGEN-t mondhatunk az egész ország sorsát érintő változásra. Kérem, jöjjenek el mindannyian, és a népszavazás három IGEN-je után tegyenek két egymást metsző vonalat az én nevem mellé is az időközi polgármester-választás szavazólapján. Tegyék ezt bizalommal, Mány békés mindennapjaiért!
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>