Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

A Pest-megyei Rendőr-főkapitányság sajtóközleménye

2004. augusztus 5-én 17:00 óra körüli időben robbanás történt a törökbálinti volt Mechanikai Művek területén lévő pirotechnikai raktárban, melynek következtében a kft. három munkatársa a helyszínen életét vesztette.

A Pyro-Technic Kft. 1993. évben alakult, pirotechnikai termékek kereskedelmére és szolgáltatására jött létre. A cég székhelye a Budapest, VI. kerületében található, telephelyei Törökbálinton, Peremartonban és Pusztaberkiben vannak. A fővárosban folyik az ügyvezetés és az irodai munka, Törökbálinton található a raktárbázis, míg Peremartonban gyártási munka folyik, Pusztaberkiben folyamatos munkavégzés nincs.

A cég ügyvezetője T. Ferenc, a gazdasági igazgató pedig L. Gábor, aki egyben ügyvezető igazgatója a Pyro-Technic Balaton Kft-nek.

A törökbálinti telephelyen történt robbanást követően lefolytatott helyszíni szemle során a nyomozó hatóság és a tűzszerész szaktanácsadó több bűnjeltárgyat megvizsgált, melyről az előzetes vegyészszakértő véleménye alapján megállapítást nyert, hogy azokon "…nitropenta, hexogén, tetril, TNT …" brizáns robbanóanyag maradványok jelenléte mutatható ki.

A robbanás pontos idejének és erősségének megállapítása céljából beszerzett földrengés-kutató állomások adatai szerint 16.57 órakor és 16.58 órakor észleltek a műszerek földmozgást, amely a robbanások miatt jöhetett létre. A két robbanás között 1.09 másodperc eltérés volt, az első kisebb erejűt egy jóval nagyobb erejű robbanás követte.

Tekintettel arra, hogy a helyszínen elsődlegesen az is felmerült, hogy azt egy becsapódó kisrepülőgép okozta, a rendőrség megkereste a légügyi hatóságot, de megállapítást nyert, hogy az adott időpontban repülőgép nem tartózkodott a légtérben, illetve a helyszíni szemléken rögzített adatok, nyomok is kizárták ezt a lehetőséget.

A helyszín tüzetes átvizsgálása során és helyszíni szemlék alkalmával olyan nyomot, anyagmaradványt, amely robbantószerkezet jelenlétére utalt volna nem lehetett felkutatni. Ez alapján az idegenkezűség is kizárásra került, melyet a kihallgatott tanúk vallomása is megerősít. Felmerült, hogy a raktár felrobbanását a raktárosok és vezetőik tudtával - engedély nélkül - ott tárolt robbanóanyag okozta. Ezt megerősíteni látszik a holttestek elhelyezkedése is.

A nyomozás során a kft. székhelyén házkutatást tartottak, melynek eredményeként okirati bizonyítékként lefoglalásra került 2004. február 12-i keltezéssel megrendelés, melyben L. Gábor ügyvezető igazgató a Pyro-Technic Balaton Kft. részéről a Pyro-Technic Kft-től február 18-i szállítással 5 tonna fekete lőport rendel.

Az adatgyűjtés és a kihallgatások, valamint a beszerzett felvételek alapján megállapítható, hogy a robbanást követően nagy kiterjedésű, gomba alakú, fehér, illetve világos szürke színű füst szállt fel. A tanúkihallgatások során a robbanás körülményeinek, illetve azt követő füst színének tisztázása azért bír jelentősséggel, mert ezáltal a nyomozóhatóság adatokat szerezhetett a szakértői vizsgálathoz a különböző mennyiségű és minőségű robbanóanyagok jelenlétére.

A fenti arra lehet következtetni, hogy a Pyro-Technic Kft. törökbálinti telephelyén nagy mennyiségű fekete lőport tároltak és erről a Kft. vezetői - figyelemmel az okirati bizonyítékokra is - tudomással bírtak.

Az eljárás során orvos, hemogenetikus, robbantástechnikai, vegyész, fizikus, tűzszerész szaktanácsadó, munkabiztonsági, villamosbiztonsági, tűzvédelmi, műszaki, számítástechnikus szakértőket és revizort rendelt ki a hatóság.

• A robbantás-technikai szakértő véleménye szerint "a bekövetkezett robbanást fémporos elegy szabálytalan manipulációjából eredő robbanás indíthatta el, melynek oka mechanikai (dörzsölés, ütés, ejtés, leejtés, elektrosztatikus feltöltődés, átöntés), magas környezeti hőmérséklet együttes hatása.

• A nyomozás során lefoglalt számítógépes adatok, számlák és dokumentációk alapján elkészült revizori jelentésből megállapítható, hogy a Pyro-Technic Balaton Kft. peremartoni telephelyén tárolt leltározott feketelőpor készletből - 2004.október 27-ei állapot szerint - 330.02 kg. hiány állapítható meg, illetve Pyro-Technic Budapest Kft. törökbálinti telephelyén - 2004.augusztus 5-ei állapot szerint - 77.5 kg. lőport raktároztak.

• A robbantás-technikai szakértő a Pyro-Technic Kft. törökbálinti raktárbázisával kapcsolatban azon megállapításokat tette, hogy a cég a hatályos jogszabályokat megsértve telephelyét átépítette, jogellenesen kívánt fennmaradási engedélyhez jutni, jogellenesen tartotta fenn telephelyét - nem rendelkezett telephelyengedéllyel sem - és végzett közbiztonságra veszélyes tevékenységet, a tűzszakasz terhelését szabálytalan raktározási móddal a duplájára növelte, az előírt tűzvédelmi jelzőeszközt nem telepítette, a szükséges oltóvíz mennyiséget nem biztosította. A fennmaradási engedély nélkül végzett közbiztonságra veszélyes tevékenység folytatása miatt Törökbálint Önkormányzata egyébként a céget 2003 és 2004 évben többször pénzbírsággal sújtotta.

• A beszerzett tűzvédelmi szakértő vélemény szerint a "Pyro-Technic Kft. használatba vételi, fennmaradási engedély nélkül használta a felrobbant 33-34-35. számú raktárakat… A Pyro-Technic Kft. a robbanás időpontjában a robbanóanyag tárolásához szükséges engedéllyel nem rendelkezett… A tűzvédelmi dokumentumok között nem került szabályozásra a pirotechnikai raktárban tárolható anyagok maximális mennyisége… A raktárak felújítása, bővítése során a raktárakban nem biztosítottak szikramentes padozatot… A felrobbant 35.számú raktár védelmére a Pyro-Technic Kft. nem telepített automatikusan észlelő és jelző berendezést… Elhunyt B. Gábor nem rendelkezett a munkaköréhez érvényes tűzvédelmi szakvizsgával." A szakvélemény szerint felsorolt szabályszegések közvetlen módon veszélyeztették az ott dolgozók életét, testi épségét, a feltárt hiányosságokért a Pyro-Technic Kft. ügyvezetőjét, T. Ferencet terheli a felelősség.

• A beszerzett villamos biztonságtechnikai szakértő véleménye alapján a törökbálinti raktár kapcsán a "villamos hálózat nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Mivel a villamos hálózat és ezen belül az érintésvédelem, EPH hálózat, valamint a külső villámvédelmi berendezés nem a műszaki követelmények kerültek kiépítésre, így közvetlenül is és közvetetten is veszélyeztették az ott dolgozók életét, testi épségét. A feltárt hiányosságokért a Kft. ügyvezetője T. Ferenc jelölhető meg egyértelmű felelősként".

A munkavédelmi szakértő a balesetet, illetve a bekövetkezett halálos eredményt a szakértői véleményében részletesen vizsgálta.

• Közvetlen felelősség terheli T. Ferenc ügyvezetőt a szükséges engedélyek beszerzésének elmulasztása és a nem megfelelően biztonságos tárgyi feltételek megteremtésének hiánya miatt, mivel az épületek nem feleltek meg a minimális biztonsági követelményeknek sem T. Ferenc műszaki vezetőt és K. Zoltán üzemeltetési vezetőt közvetlen felelősség terheli azért, mert a tárolás nem a vonatkozó előírások szerint történt, és nem hajtatták végre a beosztott raktári dolgozókkal a pirotechnikai anyagok raktározására vonatkozó összes biztonsági előírást. L. Gábor pénzügyi vezetőt azért terheli közvetlen felelősség, mert nem szervezte meg és hajtatta végre a beosztottakkal a pirotechnikai anyagok készletmozgásának naprakész vezetését.

A vegyészszakértő véleménye alapján a robbanás kráterében egy speciális pirotechnikai elegy maradványait, alkotóelemeit találta. A beszerzett orvos szakértői vélemény alapján B.László és S. Gábor holttesti vérmintájában 0.2 ezrelék etilalkohol koncentráció volt kimutatható, azonban megállapítást nyert, hogy alkoholt nem fogyasztottak. Az alkohol a pirotechnikai elegy keverésének egyik alapanyaga, mely a szervezetbe a gyártási folyamat során belégzéssel kerülhet. A szabályszegések közül a balesettel közvetlen okozati összefüggésben van az, hogy manipulációs tevékenységet végeztek az erre a célra nem engedélyezett helyiségben. A baleset halálos kimenetelével pedig az, hogy a raktárban szabálytalanul sok anyagot tároltak és a fekete lőpor robbanóanyagot együtt tárolták a pirotechnikai anyagokkal. A manipuláció miatt keletkezett probléma hatását a túlzsúfolt és nagyobb mennyiségű robbanóanyag és pirotechnikai anyag együtt tárolása eredményezte a halálos kimenetelt. Ezen szabályszegések mind a telepen dolgozókra, mind a telep környezetében tartózkodókra közvetlen veszélyhelyzetet is jelentettek úgy, hogy az érintettek magatartásától függetlenül is bármikor kialakulhatott volna tűz- és robbanás.

A nyomozás során szükségesség vált annak megállapítása, hogy a Pyro-Technic Kft. törökbálinti telephelyén milyen tevékenységet végzett, milyen anyagokat tárolt, és ehhez milyen szakhatósági engedélyekkel rendelkezett

• A Törökbálint Nagyközség Polgármesteri Hivatalától beszerzett dokumentációk alapján megállapítást nyert, hogy a Pyro-Technic Kft. 1998. évben vette bérbe a volt Mechanikai Művek Rt. iparterületén a 31., 35., 36. és 156. számú raktárépületeket. Az önkormányzat felé telepengedélyt nyújtott be, melyet a 156. számú épület vonatkozásában elutasítottak, míg a 35. számú épületre vonatkozóan az engedélyt megadták.

• 2001. év elején a Pyro-Technic Kft. tulajdonába került a 33. és 34. számú raktárépület is.

• 2001. október 16-án az önkormányzat műszaki irodája helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy a Pyro-Technic Kft. engedély nélkül épített két raktárépületet a 33., 34., 35-ös raktárak területén. Megállapításra került, hogy ezt a három külön álló épületet szabálytalanul és engedély nélkül összeépítették. A repülőfalakat téglafallal helyettesítették, a repülőtetőt fémlemezzel fedték le, és aljzatbetonozást végeztek.

• A Kft. ezek után felszólításra az épületekre fennmaradási engedélyt kér.

• 2002. január 11-én Érd Város Hivatásos Tűzoltósága a fennmaradási engedély megadásához tűzvédelmi szempontokból nem járult hozzá.

• 2002. február 04-én TÜV Rheiland Kft., mint a VRF jogutódja szakhatósági véleményt ad, miszerint az engedélyezési tervben foglaltak megfelelnek a robbanóanyag ipari biztonsági szabályzat előírásainak.

• 2002. április 04-én az ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalásában, hiánypótlásra felszólítással a fennmaradási engedély kiadásához hozzájárult.

• 2002. július 23-án az önkormányzat a fennmaradási engedélyt a fentiek alapján kiadja.

• 2002. augusztus 22-én az önkormányzat adóügyi hatósága a szakhatóságokat - ÁNTSZ, jegyző, tűzoltóság, Budaörsi Rk., Vízügyi Igazgatóság, Környezetvédelmi Felügyelőség - tájékoztatja, hogy a Pyro-Technic Kft. az önkormányzat területén a fenti raktárakban pirotechnikai anyagokat tárol, raktároz a fenti szakhatóságok engedélye nélkül. Arról is tájékoztatta a szakhatóságokat, hogy a Kft.-nek nincs telepengedélye és tegyenek intézkedéseket a jogszabályellenes tevékenység megszüntetésére.

• 2002. október 04-én Érd Város Hivatásos Tűzoltósága helyszíni szemle keretében tűzvédelmi célellenőrzést tart. Az ellenőrzés során megállapítást nyert az engedély nélküli raktározási tevékenység és a különféle tűzveszélyes anyagok szabálytalan tárolása, tűzvédelmi rendszer hiányossága és dokumentációs hiányosságok.

• 2002. november 19-én az önkormányzat jegyzőjének megbízásából a műszaki iroda az építési engedély nélkül épült raktárakra és konténerblokkra a kiadott fennmaradási engedélyét visszavonta hivatkozva arra, hogy korábbi határozatát kizárólag a TÜV Rheiland Hungária Kft. szakvéleményére alapozta, figyelmen kívül hagyva a tűzoltóság állásfoglalását.

• 2003. január 06-án a fennmaradási engedély visszavonása ellen a TÜV Rheiland Hungária Kft. fellebbezéssel élt, miszerint a tűzoltóságnak nincs szakhatósági jogköre.

• 2003. március 25-én a Közigazgatási Hivatal a fellebbezést elutasítja és új eljárást rendel el és utasítja a fennmaradási engedélyi iránti kérelem ismételt benyújtására.

• 2003. március 26-án az önkormányzat jegyzője határozatban 600,000.- Ft. tűzvédelmi bírsággal sújtja a Kft-t. a tűzoltóság állásfoglalása alapján.

• 2003. április 28-án a Pyro-Technic Kft. fellebbezett a kötelezést tartalmazó határozat ellen.

• Ezt követően 2003. december 09-én, 2004. január 21-.én és 2004. június 04-én végrehajtási bírsággal sújtja a Közigazgatási Hivatal a Pyro-Technic Kft.-t. v Valamennyi hatóság, az általa kiadott engedélyben felhívta a Kft. figyelmét arra is, hogy ezen engedélyek más jogszabály által előírt egyéb hatósági engedély beszerzését nem pótolják.

• A Kft. robbanóanyag raktár iránti kérelmet terjesztett elő a Szolnoki Bányakapitánysághoz 2004. április 15-én, melyhez mellékelte a raktár bázis alaprajzát, illetve a TÜV Rheiland Hungária Kft. 2002. február 04-én kelt véleményét, miszerint az engedélyezési tervben foglaltak megfelelnek a robbanóanyag ipari biztonsági szabályzat előírásainak. (ugyanezt nyújtották be a Törökbálinti Önkormányzathoz, a fennmaradási engedélyezéshez) és mint VRF jogutódja foglalnak állást.

• 2004. május 24-én a Szolnoki Bányakapitányság helyszíni szemlét tartott az ipari robbanóanyag raktárak műszaki követelményeinek szabályzatában előírtak alapján.

• A kérelmezés során a Kft. előadta, hogy 100 kg. fekete lőport kíván tárolni a törökbálinti telephelyen.

• A Bányakapitányság a szemle alapján dokumentációs hiánypótlásra hívta fel a Kft. figyelmét.

• 2004. június 07-én a Kft. nevében K. Zoltán üzemletetési igazgató tájékoztatja a bányakapitányságot, hogy a gyártásra engedéllyel rendelkezik, mely gyártáshoz alapanyagot és készterméket tárol a robbanóanyag raktárban és kéri a hatóságot, hogy a robbanóanyag ipari biztonsági szabályzat alapján járjon el a fenti TÜV Rheiland Hungária Kft. szakvéleményének figyelembe vételével.

• Fontos körülmény, hogy a Szolnoki Bányakapitányság megkereséssel fordult a PMRFK Igazgatásrendészeti Osztálya felé, hogy adjon szakhatósági állásfoglalást a robbanóanyag ipari raktár engedélyezésével kapcsolatban.

• A PMRFK 2004. június 10-én tájékoztatja a bányakapitányságot, hogy hozzájuk a kft. ilyen kérelemmel nem fordult.

• 2004. június 15-én a bányakapitányság nyilatkozattételre szólítja fel a Kft.-t, hogy pontosan nevesítse, hogy milyen robbanóanyagokat kíván tárolni a kérelmezett robbanóanyag raktárban.

• 2004. június 23-án a Kft. nyilatkozik arról, hogy robbanóanyagnak minősülő UN 0027 feketelőport és UN 0343 besorolású nitrocellulózt kíván tárolni. Előadta továbbá, hogy a raktárban manipuláció kimérés, vagy csomagolás megbontása nem történt.

• 2004. július 08-án a bányakapitányság a robbanóanyag raktár iránti kérelmet elutasítja, indokolásában előadta, hogy a Kft. nem tett lépéseket a hiánypótlásra, továbbá a raktár műszaki követelményeinek teljesesítésére, és a raktár jelenlegi állapota nem elégíti ki az ipari robbanóanyag raktár engedélyezéséhez szükséges műszaki követelményeket.

• 2004. július 16-án a Kft. kifogással élt a II. fokon eljáró Magyar Bányászati Hivatalhoz. A Kft. nevében K. Zoltán előadta, hogy .."a raktárban a szabályzat szerinti robbanóanyagokat, konkrétan…tolóhatású robbanóanyagot (NC, feketelőpor), illetve pirotechnikai keverékeket (félkész és késztermék) raktároztunk és kívánunk a továbbiakban is raktározni az együvé rakási előírások betartása mellett…"

• Az engedélyezési eljárást, tekintettel arra, hogy a raktár időközben felrobbant megszüntették.

A nagy számú kihallgatásból egyértelműen megállapítható, hogy a törökbálinti raktárterületen folyamatosan folyt manipulációs tevékenység, különböző színházi, illetve filmes effektek kikísérletezése, kipróbálása.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a fentiek alapján T. Ferenc ügyvezető igazgatót, T. Ferenc műszaki igazgatót és K. Zoltán üzemeltetési igazgatót 1 rendbeli, több ember halálát okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével és 1 rendbeli robbanóanyaggal visszaélés bűntett elkövetésével gyanúsítja. Mindkét cselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés.

L. Gábort, a Pyro-Technik Balaton Kft. ügyvezetőjét 1 rendbeli robbanóanyaggal visszaélés bűntett elkövetésével gyanúsítja a hatóság.

Az eljárás során keletkezett iratokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya vádemelési javaslattal küldte meg a Pest Megyei Főügyészégnek.

Budapest, 2006. január 25.

PMRFK Kommunikációs Iroda
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>