Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

I. évfolyam 1. szám 2004. október

Szerkesztőségünk felkérésére Duma Viktor úrral, a Pest Megyei Közútkezelő műszaki igazgatóhelyettesével beszélgetett Steiner Iván, aki az elmúlt időszakban a civil szervezeteket képviselte a Zsámbék és Piliscsaba közötti útszakasszal, illetve az építendő elkerülő úttal kapcsolatos tárgyalásokon

Amint sokak számára ismert, közel két évvel ez előtt a jelentős önkormányzatok által is támogatott lakossági tiltakozás eredményeképp tehergépjárművekre vonatkozó súlykorlátozás került bevezetésre az említett útszakaszon. Ezzel egy időben megkezdődött a meglévő út korszerűsítésének egyeztetése, tervezése, illetve felgyorsultak az érintett öt települést elkerülő út építésével kapcsolatos munkálatok. Különféle gazdasági és bürokratikus okok miatt mindeddig semmi látható változás nem következett be, ellenben idén tavasszal felmerült a korábbi forgalmi rend visszaállításának lehetősége, amit az ismételt határozott tiltakozás hatására elvetett a Minisztérium. Ezt követően májusban és júliusban ismételt egyeztetésekre került sor, melyen részt vettek a kormányzat és az ellenzék képviselői, a Közútfelügyelet és a rendőrség megbízottjai, a települések Polgármesterei és a civil szervezetek képviselői. A beszélgetésben feltett kérdések az egyeztetéseken megfogalmazott feladatok végrehajtására, illetve az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokra vonatkoztak.

SI: A forgalomkorlátozás bevezetése óta eltelt időszakban semmi látható változás nem következett be a rendkívül balesetveszélyes út korszerűsítésével kapcsolatban. Milyen állapotban vannak az út korszerűsítésével kapcsolatos munkálatok, milyen realitásuk van az egyeztetésen elhangzott pénzügyi ígéreteknek?

DV: A helyzet sajnos valóban továbbra is nagyon nehéz, annak ellenére, hogy történt több jelentős előrelépés is. Megtörtént az önkormányzatokkal a korszerűsítéssel kapcsolatos igények egyeztetése, ez alapján zajlik a tervezés és az engedélyeztetés folyamata. Első lépésként öt sebességcsökkentő terelősziget megépítésére kerülne sor, melyhez már a pénzügyi fedezet is rendelkezésre áll. Az építés megkezdésének egyetlen akadálya, hogy a Környezetvédelmi Igazgatóság különféle valótlan indokokra hivatkozva és a törvényben előírt eljárási határidőket semmibe véve eddig megtagadta a hozzájárulás kiadását. Ha ez a helyzet rövidesen nem oldódik meg, az időjárás miatt nem lesz lehetőség a munkálatok elvégzésére.

SI: Nincs semmiféle lehetőség a Környezetvédelmi Hatósággal szembeni fellépésre, a törvényesség betartatására? Az utóbbi időben számos hasonló ügyről hallani, melyek jelentős károkat okoztak.

DV: Nekünk semmi ilyen irányú lehetőségünk nincs, minden egyes levelünket más válaszolja meg, még az ügyben illetékes személyt sem tudjuk beazonosítani.

SI: Ebben az esetben talán érdemes lenne újságunknak a hivatal vezetőjét, Kónya urat megkeresni és interjút készíteni vele a felmerült kérdésekről, hátha van erre az érthetetlennek tűnő helyzetre valami magyarázat.

DV: Igen, ez talán segíthet valamit. Mi eddig is többször kértük az érintett települések önkormányzatainak polgármestereit, hogy lehetőségeiket kihasználva segítsék a szükséges ügyek intézését, de eddig sajnos együttműködésüknek nem sok jelét tapasztaltuk. Addig is nem marad más lehetőség, mint a jelenlegi korlátozás betartásának ellenőrzése. Amit részünkről megtehetünk, az a kiadott behajtási engedélyek számának lehetőség szerinti csökkentése, ami nagyon nehéz, hiszen az érintett útszakasznak nincs közeli alternatív lehetősége. Jelenleg 85 db behajtási engedély van kiadva, ezekből néhány engedély felülvizsgálata folyamatban van, mivel alapos gyanú merült fel azzal kapcsolatban, hogy az érintett cég szabálytalanul és nem a megadott adatoknak megfelelően szállít az érintett útszakaszon. A forgalom további ellenőrzése a Rendőrség és az Útfelügyelet hatáskörébe tartozik. A legutóbbi egyeztetés során felmerült a hatékonyságot növelő közös akciók igénye. A Rendőrség tudomásom szerint teljesíti is a vállalt feladatokat, minden nap ellenőrzik az áthaladó forgalmat, de az Útfelügyelet írásban jelezte, hogy a jelenleginél sűrűbb ellenőrzést kapacitás hiányában nem tud vállalni.

SI: De hát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyetlen nap sem végeznek ellenőrzést az érintett útszakaszon, ez a jelenlegi gyakorlat. A javaslat havi négy alkalommal történő ellenőrzésre irányult, ami nekem nem tűnik elképzelhetetlennek.

DV: Az útfelügyelet leterheltségével kapcsolatban nincsenek ismereteink, de tény, hogy a Rendőrséggel közös ellenőrzésektől elzárkóztak.

SI: Ez nagyon rossz hír, hiszen a Rendőrségnek egyedül nincs kapacitása a szállítmányok szabályosságának, a menetlevél adatok valóságtartalmának ellenőrzésére. Az utóbbi időben egyre gyakoribbá válik a szinte bizonyosan hamis adatokat tartalmazó menetlevelekkel történő közlekedés, amelyhez sajnos részben a területen tevékenykedő építőanyaggal kereskedő cégek nyújtanak segédkezet.

DV: Sajnos ez elképzelhető. Ezzel együtt megoldást a helyzetre csak az úthálózat fejlesztése hozhat. Az MO-ás gyűrű bezárása, a tehermentesítő, elkerülő utak megépítése. Az életszínvonal fejlődésével arányosan nő a gépjárművekkel ingázók száma is, ez a növekedés a tavalyi évben, Pest Megyében 8 % volt, ami hatalmas terhelést jelent az amúgy is korszerűtlen úthálózat tekintetében. Látni kell, hogy Pest Megyében az átlagosnál lényegesen több a logisztikai központ, a bánya, az ipari létesítmény, ez ezekhez szükséges infrastrukturális fejlesztés megkerülésével a jelenlegi közlekedési feszültség csak nőni fog.

SI: Ennek ellenére sem a tömegközlekedésben, sem a logisztikában semmi fejlődés nem látható, amely alternatívát jelentene a gépjármű használat helyett. De hát ez azt hiszem nem a ti területetek.

DV: Nem, szerencsére nem.

SI: Mik a pénzügyi realitásai az elkerülő úttal kapcsolatos munkálatok megkezdésének? Az utóbbi években több időpont is elhangzott, és ezek az óta is folyamatosan módosulnak. Az utolsó információnk szerint a jelenlegi kormányzati ciklus alatt nincs tervezve az építési munkálatok, az ehhez kapcsolódó kisajátítások megkezdése.

DV: A válasz előtt szeretnék egy gondolatot közbefűzni. Pályaválasztásom idején, a 70-es években hirdették meg az 500 km-es autópálya programot, szüleim tanácsára ezt a dinamikusan fejlődni látszó, közlekedési pályát választottam. Diplomám megszerzésekor ez a program rég elfelejtődött, az ország eladósodásával egyenes arányban megkezdődött az infrastrukturális beruházások kurtítása. Ez az óta is tart, de hát a költségvetési feladatokat figyelembe véve szinte lehetetlen eldönteni, melyik másik ágazattól lehetne pénzt elvenni. Nem szeretném, ha ez az én feladatom lenne, szerencsére nem is az. Az igazat megvallva nem vagyok optimista. Annak ellenére, hogy tényként kezelt és teljesen nyíltan tárgyalt az úthálózat tarthatatlan helyzete, nem tartom valószínűnek, hogy fejlesztésre, karbantartásra az eddigieknél sokkal több pénz jutna.

SI: Sajnos ezt én is így látom. Talán át kéne gondolni ezt a hozzáállást, hiszen a közlekedés jelentős hatással van az ország idegállapotára, mostanában szinte mindenki mindenkit utál az utakon, ami azért az élhetőség szempontjából nem mindegy. És persze ehhez kapcsolódnak a hangzatos tervek, miszerint mi lehetnénk az ugródeszka a keleti és délkeleti országok felé, de ezzel a közúthálózattal talán inkább az az ország leszünk, akit megpróbálnak átugorni, vagy kikerülni a kultúrált továbbhaladás érdekében. Persze ez is egy különleges pozíció.

DV: Visszatérve az építés ügyére, a munkálatok megkezdésének időpontjául 2007. volt megadva, hiszen előtte több jelentős beruházásnak be kell fejeződnie. Az előkészítést öt részre bontottuk, melynek lényege, hogy részegységeket vélhetően hamarabb lehetséges megvalósítani, mintha megvárnánk, hogy az egészhez szükséges összes feltétel rendelkezésre álljon. Ide tartozik az is, hogy két szakasszal kapcsolatban nincs még megállapodás az önkormányzatokkal, ezek Zsámbék és Tinnye. Zsámbék egy további elkerülő szakasz megépítéséhez köti hozzájárulását, melynek jelenleg szinte semmi realitása nincs, Tinnye pedig egy általunk nem is pontosan ismert, olyan nyomvonal megépítését tartja elfogadhatónak, mely technikailag megmagyarázhatatlan és csak rendkívüli nehézségekkel kivitelezhető. Az ezzel kapcsolatos dokumentációkat a mai napig nem kaptuk még meg, tehát az engedélykérelmet a korábbi megállapodás szerinti nyomvonalra adtuk be.

SI: A májusi megbeszélés során úgy tűnt, hogy ez a két település egyetért az egyeztetett nyomvonallal, hiszen ez alapján lett megkezdve az engedélyeztetés.

DV: Ez így van, de azóta a Zsámbéki önkormányzat levélben tájékoztatott minket, hogy csak az eredeti rendezési tervben nem is szereplő, további elkerülő út egyidejű megépítése esetén járul hozzá az építés megkezdéséhez. Ez nagyon sajnálatos, hiszen ezzel a többi település problémájának megoldását is akadályozza. Ezen kívül többször is tájékoztattuk az önkormányzatokat, hogy uniós pénzek megpályázásával lehetőség lenne az építési munkálatok korábbi megkezdésére, jelenleg is több, négy számjegyű utak fejlesztésére kiírt pályázat van. A pályázati anyag elkészítése és benyújtása az önkormányzatok feladata, de természetesen ezek elkészítéséhez minden segítséget megadnánk, amennyiben ez irányú igényük ismerté válna. Részünkről Püspök István úr, aki minden ezzel kapcsolatos kérdésre választ tudna adni, eddig négy sikeresen benyújtott anyag tapasztalatával rendelkezik.

SI: Köszönöm együttműködését, az üggyel kapcsolatban meg fogjuk keresni a Környezetvédelmi Hivatal vezetőjét, az érintett települések Polgármestereit, és amennyiben ideje ismét engedi, következő alkalommal folytatnánk a beszélgetést.

DV: Nagyon szívesen, viszontlátásra!

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>