Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

Polgármesteri LevélFarkas Gyula, Budakeszi polgármestere keresett meg bennünket azzal a kéréssel, adjunk helyet levelének. Örömmel teljesítjük kívánságát, és nem elsősorban lapunkat dícsérő sorai miatt - de azért nagyon köszönjük azokat is.


Jó ideje már, hogy a budakeszi Római Katolikus templomban minden hónap első vasárnapján 10 órakor német nyelvű szentmisét hallgathatnak a budakeszi vallásos emberek. Köztudott, hogy 1946-ban több, mint 6000 embert lovaskocsival a biatorbágyi állomásra fuvaroztak, ahol marhavagonokban szállították Németországba az akkori lakosság több, mint 90 %-át. Talán egyetlen településről se történt ilyen nagy számú kitelepítés. Az itthonmaradt családok megismerték a félelmet, a rettegést, hiszen állandó üldöztetésben volt részük, különösen a Rákosi féle kemény diktatúra idején. Álmodni se mertek arról, hogy egyszer őseik nyelvén hallgathatják az evangéliumot, a szentbeszédet, gyönyörű műemlék templomukban. Abban a templomban, melyet Havas Boldogasszony - ahogy mondják - Maria Schnee tiszteletére szenteltek fel.

A budakesziek mindig vallásos, istenfélő emberek voltak, számukra az egyházi ünnepek, a máig őrzött és megtartott úrnapi virágszőnyeg, a templom búcsúja és számos hagyomány megőrzése szent dolog, olyannyira, hogy a templom búcsúját a kitelepítettek minden évben az új-régi hazában is máig megtartják. Jól tudják, hogy a szülőföld temploma, annak búcsúja az összetartó erő kimeríthetetlen kútforrása, amely a megpróbáltatások idején lelkierőt adott azok elviselésére. A rendszerváltás óta jogos óhaja volt az itthonmaradt budakeszieknek, hogy templomukban, úgy, mint régen, német nyelvű, sváb szentmise is legyen.

Köszönet Filó Kristóf plébános úrnak, aki támogatta hívei, a Német Önkormányzat, a Hagyományőrző Kör kérését, és lehetővé tette, hogy Salat Imre - aki Magyarországon a német anyanyelvűek lelkipásztora - egyházközségünk rendelkezésére álljon. Jó szívvel hívom meg ezekre a szentmisékre Zsámbék, Perbál, Budajenő, és a térség valamennyi településének minden hívő polgárát, s főleg a fiatalokat, akik nemcsak a szentmise áldozaton vehetnek részt, hanem csodálatos német nyelvgyakorláson is.

A szentmisén a Hagyományőrző Kör asszonykórusa régi és mai németnyelvű egyházi énekeket adnak elő és ezekre tanítják a jelenlévőket. Minden hónap első vasárnapján (ha nem esik egyházi ünnepre, vagy más esemény nem indokolja az egyhetes halasztást) szeretettel várja a Budakeszi Római Katolikus Egyházközség, a Német Önkormányzat, a Budakeszi Hagyományőrző Kör a német nyelvű szentmisére az egész Zsámbéki- medence minden családját. Legyen ez is a térség egyik kezdeményező, összetartó ereje. Ezáltal is keressük a barátságot, az együvé tartozást. Volt ennek hagyománya, hiszen régen minden falu búcsújában kölcsönösen részt vettünk. Ne firtassuk, hogy miért távolodtunk el egymástól, kinek állt érdekében az elidegenedés.

Örömmel olvasom a "Zsámbéki-medence" regionális hírmagazinját, mert úgy vélem, hogy általa megismerjük egymást, az újság feltárja a térség lehetőségeit, a térség erejét.

Kívánom, hogy a lap tovább erősödjön, a szerkesztőkre, a munkatársakra Isten áldását kérem.

Budakeszi, 2005. október 18.

Farkas Gyula polgármester

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>