Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2009. március

Pénzszűkében a pátyi templomépítők

Lapunk időről-időre beszámol a pátyi templom építéséről. Fontosnak tartjuk, hogy egy alapvetően civilszféra- és közösségellenes gazdasági és politikai rendszerben létrejöjjön egy régiós jelentőségű közösségi tér a negatív folyamatok ellensúlyozására. De ha az építkezés finanszírozási helyzete nem javul hamarosan, akkor a nagy mű megvalósulása csúszhat, veszélyeztetve az eddig befektetett munka egy részét is.

(A cikkben szereplő adatokat és információkat a Pátyi Templomépítő Bizottság bocsátotta rendelkezésünkre. Természetesen örömmel helyt adunk a Székesfehérvári Egyházmegye álláspontjának is - a szerk.)
Páty növekvő lélekszáma, azon belül a katolikus hívek számának növekedése azt eredményezte, hogy az eredetileg református községet ma már nagyszámban katolikusok is lakják. Az építkezés gondolatának megszületésekor a település kevesebb mint 4000 lakosú volt. Ma több, mint 6500 fő, ami előreláthatólag 10.000 főig fog bővülni az elkövetkező 10 évben. A növekvő közösség kinőtte a hajdani katolikus iskola tornaterméből átalakított, ma templomként használt épületet. Ezért 1997-ben a közösség úgy döntött, hogy elindul a templomépítés rögös útján, miközben a lelki közösséget is építeni kívánja. A szándékot tovább erősíti, hogy a térségben jelenleg öt falunak van egy plébánosa. Első lépésként a helyi katolikus közösség képviselői a hajdani katolikus iskola államosítása miatti kárpótlás ügyében tettek lépéseket, melyek 1998 júniusában sikeresen zárultak. A megítélt kárpótlási összeget a Kormány 1040/2006 (IV.10.) határozata alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 10.3.1/110.086/2/2006 ügyiratszámon 2006-os értéken valorizálta 54 millió forinban, mely tudomásunk szerint a Székesfehérvári Egyházmegye számlájára rendben meg is érkezett.

Nem térünk ki a részletes építési és pénzügyi kronológiára, az megtalálható a Templomépítő Bizottság honlapján.
(www.ude.hu). Most csak összefoglaljuk a mára kialakult helyzetet.

Várható költségek 2009-ben:

A tető befejezését követően a leendő templomtorony és alatta a pince vasbeton szerkezetének elkészülte után a teljes külső falazat felhúzása következik, hőszigeteléssel és homlokzatburkoló téglával együtt. Ezt követően kerül sor a nyílászárókra, a belső lépcsők elkészítésére, majd a villanyszerelésre. Az egyéb gépészeti munkákból egyelőre csak a padlófűtéshez szükséges csövek, illetve a védőcsövek lefektetésére kerül(ne) sor. Mindezekhez 2009-ben 120 millió forinra lesz szükség.

A Pátyi Egyházközség a várható költségek és az előre látható források (utóbbi jelenleg 40 millió forint) közötti különbségre, vagyis nyolcvanmillió forintra pályázott a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatalnál.
Az Egyházmegyei Vagyonkezelőtől származó információk szerint ők a tavalyi 10 millió forintos támogatás után idén is csak 10 millió forinttal kívánnak (tudnak) hozzájárulni az új pátyi templom építéséhez.

(Lapzártakor kaptuk a hírt: a Székesfehérvári Egyházmegye átutalása megérkezett, de az összeg sajnos tovább csökkent, immáron 7 millió forintra)

A pátyi egyházközség időközben - az egyházmegyei vagyonkezelő utasítására - valamennyi mobilizálható vagyontárgyát a jógazda szemével pénzzé tette és fáradtságos munkával az eddigi 231 milliós költségből közel 40 milliós adományt szedett össze a világban. Ebben nincs benne azoknak az embereknek a munkaideje és felmerült költségei, akik naponta foglalkoznak az építkezéssel. Ez is több, mint 10 milliós tétel.

Mindeközben - ahogy már említettük - a Pátyi Egyházközség által indított és sikeresen lezárt kárpótlásból az egyházmegye számlájára 54 millió forint 2006-ban befolyt. Ez az összeg mai értéken mintegy 67 millió forint.

Az új templom használatba vétele sürgető a pátyiaknak, mivel jelenleg az egyházközségnek nincs temploma és plébániája. (hiszen ezeket már eladta). Ezzel a hívők hitéleti tevékenysége, vallásuk helyben történő gyakorlásának lehetősége került veszélybe. Megoldódna a helyzet, ha az Egyházmegyei Hivatal legalább a Pátyot megillető kárpótlási összeg valorizált értékét kifizetné az idei évben. Ezzel biztosítható lenne, hogy az építkezést ne kelljen leállítani és a pátyi hívek mielőbb birtokba vehessék templomukat.

Felhívás

A Pátyi Római Katolikus Egyházközség, a tulajdonában lévő temető üzemeltetését szerződéses viszonyban vállalkozónak, vállalkozásnak kívánja átadni.
Mindazon vállalkozók, vállalkozások jelentkezését várjuk, akik a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 54. és 55. §-ban foglaltaknak eleget téve az üzemeltetést el tudják és kívánják vállalni.

Érdeklődés, jelentkezés:
Karvázy Szabolcs temetőgondnok szkarvazy@mac.com
+36 20 520 66 04

Schumicky András schumicky@t-online.hu
+36 20 922 8095

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>