Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

III. évfolyam 3. szám 2006. március

Már a jövőt is építik Mányon

Mányon a település önkormányzata a jövőre gondolva ad teret jelentős beruházásoknak és maga is igyekszik olyan fejlesztésbe befektetni, ami hosszú távon szolgálja a község lakosságának érdekeit. Erről váltottunk szót Szabó Zoltán polgármester úrral.

Arról jött hír, hogy jelentős változások várhatók a jövőben Mányon a település vízellátása terén.

Amikor a szénbánya - Mány és Zsámbék között félúton - a mi közigazgatási területünkön működő részlegét gazdasági okokra hivatkozva a bezárta, vagyontárgyait is értékesítette. Így került kb. 14 hektárnyi terület a gabona forgalmazásával foglalkozó ifj. Bernvallner Ferenc bicskei vállalkozó tulajdonába, aki 50 000 tonna - méretes szárító kapacitással is rendelkező - gabonatárolót épít pályázaton nyert pénzt is felhasználva. E beruházás várhatóan 1 milliárdba fog kerülni. Az építési engedély két 6 000 és egy 9 000 négyzetméteres síktároló építéséről szól.

A vállalkozó elsődleges célja az intervenciós* tárolás, de bértárolást is vállal. Folyik az építkezés. A kész épületekben - a két 6 000 négyzetméteresben - kukoricát már be is tároltak. Megítélésem szerint ezzel a beruházással, kiegészítve a herceghalomit és a gyermelyit a környék gazdálkodói számára a termények (búza, árpa, kukorica, cirok) raktározásának kérdése megoldottnak látszik. Ez a beruházás a gabonatermelés biztonságát, jövedelmezőbbé tételét, a hitelfelvétel lehetőségét és ezen keresztül a termelési folyamat finanszírozásának ügyét is szolgálja.

Az eddig elmondottak, hogyan kapcsolódnak a település vízellátásában várható változásokhoz?

A bánya területén, a működő résztől 2 -3 kilométerre van egy 600 méter mély kút, amely a bánya tűzi víz ellátását volt hivatott szolgálni. Jó minőségű karsztvizet ad, a kiemelhető mennyiség eléri az évi 300-400 ezer köbmétert. Már a víz vastalanítása is megoldott. A bánya ezt a kutat is értékesíteni kívánta, a hozzá tartozó 12 km-es vezetékhálózattal együtt. Ezzel látták el - a helyi igényeken túl - a Csabdin épített iroda- és szociális létesítményeiket valamint a Csabdihoz tartozó Vasztéj puszta lakosságát és néhány lovas tanyát is vízzel. Ezek vízszükséglete kb. évi 10 ezer köbméter.

Az eddig elmondottakból úgy sejtem, hogy a mányi önkormányzat is vevőként jelentkezett.

Ezt az objektumot három önkormányzat vette meg: Bicske, Csabdi és Mány. A bánya 38 milliót kért a kútért. Ezt az összeget megosztva 5 év alatt kell kifizetni. A elmúlt évben mi már 8 milliót törlesztettünk. A tulajdoni hányad lakosságarányosan került meghatározásra. Bicskének van hetvenhat, Mánynak 16, Csabdinak pedig 8 százaléknyi része.

Ezzel módja lesz a három településnek önellátó vízellátó rendszert működtetni?

Mány éves igénye kb. 70 ezer, Csabdinak 35 ezer köbméter víz. A többi Bicskét szolgálná. A cél az, hogy mennél több víz kerüljön kitermelésre, mert ez tenné lehetővé árának mérséklését.

Ez a kút ma még nem ad vizet a mányi ellátáshoz. Ha megtörténik a rácsatlakozás, mi az elemi elvárása polgármesternek és a testületnek?

A jelenlegi és a fejlesztendő rendszer működtetésére a három település Kft-t hozott létre. Ma ez ráfizetéses. A kutat tehát minél előbb a három település szolgálatába kell állítani. A jelenlegi vízdíjat mi magasnak tartjuk. A bánya 100 - 150 forintért tudta a víz köbméterét kitermelni. A vásárolt vizet az itt szolgáltató 300 forintért veszi. Elvárásunk tehát kettős: a jelenlegi árak alá menni, és az öt évre elosztott vételár folyamatos megtermelése. Az első elvárás azért is nagyon lényeges, mert ismereteim szerint a lakossági vízdíj állami támogatása 2007-től várhatóan meg fog szűnni. A három település vízigénye 500 - 550 ezer köbméter. Ehhez a mi kutunkból a lehető legtöbb vizet kell a meglévő rendszerbe juttatni. Ettől várható a beruházás hasznossá, jövedelmezővé válása.

A tágabb környezetben is az tapasztalható, hogy egyre több, és gyakran külföldi befektetők is szeretnék föként a regionális rendszereket befolyásuk alá vonni. Nagy a versengés? Ez furcsa dolgokat is előidézhet.

Teljesen jogos ez a feltevés. A kutat más is megvásárolta volna, azzal a szándékkal, hogy ledugózza.

Van-e olyan kalkuláció, amely jelzi, hogy a jelenlegi ellátó rendszerre való rákötés mibe kerülne?

Az előzetes kalkulációk arról tájékoztatnak, hogy Mányon 1 600 m-es csőhálozattal össze lehetne kötni - és Csabdin is közel hasonló módon - a két rendszert. Léteznek víztározók is, amelyekből a glóbuszba fel lehetne nyomni a vizet, s ezzel önállósulhatna a szolgáltatás. Ennek a bekerülési költsége mintegy 50 - 60 millió forint lenne. Ehhez pályázati pénzt nem lehet szerezni, de kölcsönt lehetne felvenni. Ennek előkészítése még alaposabb kalkulációt igényel.

Az itt megemlített fejlesztések a településtől talán 2 km-re valósulnak meg, s egy ezeknél nagyobb. az ipari park, pedig legalább 5-.6 km távolságra. Milyen a mányiak hozzáállása?

E fejlesztésekkel szemben nincs tiltakozás.

Domokos Kázmér
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>