Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2007. február

"Urunk! Kérünk adj tehetséget, lelki és testi erőt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!"

Ubi Deus Est (Ahol az Isten)

Régi vágya a létszámában és elkötelezettségében egyre gyarapodó pátyi katolikus közösségnek, hogy meltó helyen ünnepelhessék a szentmisét. Az óhaj az évek során fokozatosan cselekvéssé változott. Az ezredfordulón történt szimbolikus alapkőletételt hamarosan követi a tényleges építkezés, 2008. november 5-én, Szent Imre napján felszentelhetik az új pátyi Szent Imre templomot, mely egyben emléket kíván állítani II. János Pál pápának is.


A templom látványterve
(Az építkezéssel kapcsolatos aktuális információkért keressék fel az egyházközség honlapját: www.ude.hu)

A bennünket körülvevő tárgyi világ létét mindannyian többé-kevésbé természetesnek vesszük. Pedig nem az. Az alkotás folyamata mindig a teremtő gondolattal kezdődik. Csodáljuk a piramisokat, noha nem álltak mindig. Ahhoz, hogy kézzelfogható valósággá váljanak, legelőször valaki (vagy valakik) képzeletében kellett megszületniük. Így van ez az emberiség legnagyobb alkotásaival, de így van a kerti madárházzal is. Sokszor hosszú az út a gondolattól a kész műig, de a döntő lépés a legelső - a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.

Miután megbukott a kelet-európai (és benne a magyar) "szocializmus" és a kilencvenes években ugrásszerűen javulásnak indult a budakörnyéki agglomeráció infrastrukturája, sokan - főleg kisgyermekes fiatal családok - hagyták ott a zsúfolt, zajos és koszos fővárost és kerestek egészségesebb, élhetőbb környezetet maguknak és családjuknak. Ahogy túljutottak előbb az építkezés, majd a kiköltözés embert próbáló feladatain, a "lakhatás" napi igényeinek jobb-rosszabb kielégítésén, felmerült a spirituális háttér megteremtésének szükségessége is. Már csak azért is, mert a lélek nyugalma a materiális gondok megoldásában is segít.

2000. június 17. Élő láncból font alaprajz

Voltak a kitelepültek között hívő katolikusok is, rendszeres templomlátogatók. Kezdetben visszajártak Pestre, megszokott közösségükbe. De ezen hamarosan változtatni akartak, és nemcsak praktikus okokból. Úgy gondolták, akkor vernek majd igazán gyökeret az új környezetben, ha a hitük köré is új közösséget tudnak szervezni. Illetve, nagyon nem is kellett szervezni. Az embereket leginkább a közös munka és cél hozza össze. Az első közös civil fellépés 1998-ban történt, az akkoriban Pátyon tervezett galvánüzem ellen. A siker összekovácsolta a csapatot, úgy gondolták, most már - egyre több támogatót maguk mögött tudva - nagyobb fába is belevághatják a fejszéjüket.

Először csak féltucatnyian voltak, de nekikezdtek. Tervükhöz megnyerték az önkormányzatot, ahonnan kedvezményes árú telket kaptak, valamint a püspökséget, ahol az ekkorra már jól megalapozott és kidolgozott elképzelésre igent mondtak és anyagi támogatást nyújtottak. 2000. június 17-én megtörtént a szimbolikus alapkőletétel. 2002-ben az egyházközség meghívásos, költségtérítéses tervpályázatot írt ki, a közösség tetszését azonban nem nyerték el a beadott, egyébként jónevű építészek által jegyzett pályaművek. A bírálóbizottság olyan elképzelésre vágyott, amely tükrözi, hogy a templom mindenkié: az Isten és a közösség mindenkit odavár, a mai kor dinamizmusát tükrözi, ugyanakkor az örökkévalóság és az Örökkévaló élő Isten felé mutat. Olyan épületet szerettek volna, ahol a hagyományos szakrális funkciók kiegészülnek a közösségépítésre szolgáló terekkel.

Újabb pályázatot írtak ki, ezúttal nem korlátozva a jelentkezők számát, viszont a pályamunkákért sem tudtak fizetni. A pátyi kötődésű fiatal, de már megfelelő referenciákkal rendelkező Gutowski Robert munkája rögtön felkeltette a szervezők figyelmét, talán nem túlzás azt mondani, hogy szerelem volt ez szinte az első látásra. Spányi Antal megyéspüspök is áldását adta az elképzelésre és 2005 októberében építési biztost nevezett ki Brezina Károly egyházmegyei vagyonkezelő személyében. A tervek pontosítása, finomítása azóta is közösen folyik, az ügy jelenlegi fázisában várják az építéshatóság döntését a beadott engedélykérelemmel kapcsolatban. Persze nem Magyarországon élnénk, ha minden buktatók nélkül menne, a környező telkek tulajdonosai között akadt egy, aki megfellebbezte az eljárást. Reméljük, az ő lelke is megbékél hamarosan, belátva, hogy az építkezés a közösség javát szolgálja.

A cikk írása közben érkezett a hír, A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztálya elutasította a templomunk építési engedélye ellen másodszor is benyújtott fellebbezést. A hivatal határozata értelmében a templom építési engedélye jogerős és végrehajtható, ellene további fellebbezésnek helye nincs.

A templomépítés gondolata igazi ökumenikus üggyé vált, a hagyományosan református Páty lakosai felekezethez tartozástól függetlenül lehetőségeikhez képest egységesen támogatják az új templom megépültét. A templom nemcsak a pátyiak lelki üdvét szolgálja majd, hanem kistérségi kulturális központtá is kíván válni, segítve a közösségépítést, az emberek egymásra találását ebben a felfordult, szorongatott és szorongásos világban.

Árkos Antal - Reményi László

Felhívás adományozásra
Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

Amennyiben egyetért templomépítő szándékunkkal, kérjük ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át alapítványunk számára. Kérjük éljenek ezzel az - anyagi terhet nem jelentő - lehetőséggel, és hívják fel erre rokonaik, barátaik, ismerőseik figyelmét is.

Adószám: 18687996-2-13
Bankszámla: Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet 64500027-13400022


KRONOLÓGIA

1997. tavasza
Létrejött Kertész Imre atya vezetésével egy munkabizottság, melynek feladata a korábban államosított egyházközségi javak visszaigénylése illetve az Egyházközség pénzbeli kártalanításának megindításaa.

1998. június 18.
A Miniszterelnöki Hivatalban működő ún. "Egyeztető bizottság" elfogadta 40 mFt-os kárpótlási igényünket. A kárpótlás felhasználási céljaként már akkor is templom és közösségi ház építését jelöltük meg.

2000. február 2.
Zsolnay Béla apátplébános megalapította a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítványt azzal a céllal, hogy a templomépítést segítse.

2000. április 5.
A Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány bírósági bejegyző határozata.

2000. június 17.
A pátyi Szent Imre templom ünnepélyes alapkőletétele a frissen megvásárolt templomdombon, számos egyházi, állami és önkormányzati személy jelenlétében, püspöki szentmise keretében.

2002. tavasza
Az elkészült tervezési programot és pályázati kiírást az Egyháztanács és a Megyéspüspök elfogadta.

2002. december 5.
A bíráló bizottság a pátyi Egyházközség számára Vizér Péter építész terveit választotta ki. A bíráló bizottság, mint szakmai szervezet által javasolt templomterv ügyében nem történt további lépés sem alapítványi, sem képviselő-testületi szinten.

2004. nyara
A nyertes pályázóval két év alatt továbbra sem történt előrébb lépés, ebben a helyzetben az Egyházközségi Képviselő-testület úgy döntött, hogy más tervezőket is felkér, legalább az ötlet szintjén. Így Gutowski Robert és Salamin Pál építészeket kértük, hogy koncepció szintjén elképzelésüket fektessék papírra.

2005. január 31.
Képviselő-testületi döntés Gutowski Robert kiválasztásáról.

2005. október 13.
Gutowski Robert leszállítja az engedélyezési tervet 10 példányban.

2005. október 20.
Az engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyott példányait megkapjuk az Egyházmegyei Hivataltól.

2005. október 24.
Brezina Károly atyát az Egyházmegyei Hivatal vagyonkezelőjét püspök úr kinevezi a templomépítés építési biztosává.

2006. május 2.
Béla atya átvette az új templom építési engedélyét.

2006. július 26.
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal a templom építési engedélyéről szóló határozatot megsemmisítette és a pátyi elsőfokú építésügyi hatóságot eljárási hibák miatt új eljárás lefolytatására szólította fel.

2006. október 25.
Kézhez vettük az újabb építési engedélyt.

2007. január 25.
A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztálya elutasította a templomunk építési engedélye ellen másodszor is benyújtott fellebbezést. A hivatal határozata értelmében a templom építési engedélye jogerős és végrehajtható, ellene további fellebbezésnek helye nincs.

Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>