Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

Foglalkoztatottság és munkanélküliség
2005. október–december
Közzététel: 2006. január 26. Sorszám: 15. (KSH)

A 2005. október–decemberi időszakban a foglalkoztatottak száma 3 millió 916 ezer, a munkanélkülieké 310 ezer fő volt, ami 7,3%-os munkanélküliségi rátát jelentett.

A 2005. IV. negyedévi időszak átlagában a 15–74 éves népesség 54,7%-a jelent meg a munkaerőpiacon, ezen belül a munkavállalási korúak esetében a mutató 65,2%-nak felelt meg.

A IV. negyedévi 3 millió 916 ezres foglalkoztatotti létszám 46 ezer fővel haladta meg az első negyedévit, és hasonló volt, mint egy évvel korábban.

A munkanélküliek száma a vizsgált időszakban 310 ezer fő volt, 47 ezer fővel több, mint 2004 azonos időszakában. A munkanélküliségi ráta 7,3%-nak felelt meg. (Az Eurostat által publikált harmonizált munkanélküliségi ráta az időszak középső hónapját jelentő novemberben: EU-15: 7,6%, EU-25: 8,4%, Magyarország: 7,0%.)

A munkanélküliek 21,0%-a a munkaerőpiacon csak kis létszámban jelenlévő 15–24 éves korosztályból kerül ki. Az e korcsoportot jellemző munkanélküliségi ráta 19,1%, szemben az előző évi 16,8%-kal.

A munkanélküliek 47,3%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást, ami 1,7%-százalékponttal magasabb a tavalyi értéknél. A munkanélküliség átlagos időtartama 16,4 hónapnak felelt meg.

2005-ben a gazdasági aktivitás intenzitása némileg nőtt (53,8%-ról 54,7%-ra).

Éves átlagban 3902 ezer fő minősült foglalkoztatottnak, míg 304 ezren aktívan álláskereső munkanélküliként jelentek meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak száma szinten maradt, a munkanélkülieké viszont mintegy egyötöddel volt magasabb az előző évinél. Ez utóbbi növekedésben a nem foglalkoztatottak összetétel-változása éppúgy szerepet játszik, mint a munkanélküli ellátórendszer egyes elemeiben az aktív álláskeresés kritériumának markánsabb megjelenése.

Bővebb információ:
Központi Statisztikai Hivatal
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>