Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

III. évfolyam 6. szám 2006. június-július

Jó minőségű víz a térség lakóinak

Nagy port vert fel és politikai felhangoktól sem volt mentes az Érd és Térsége Vízmű (ÉTV) Kft. közelmúltban lezajlott üzletrész értékesítése. A forró nyári napok még azokat is rádöbbentik a tiszta és egészséges ivóvíz meglétének nagyszerűségére, akik egyébként teljesen természetesnek veszik, hogy egyetlen mozdulattal hozzájuthatnak az éltető elemhez. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a kiváltságos kisebbséghez tartozunk, a Föld lakosságának nagyobbik része nem jut megfelelő minőségű ivóvízhez. Szerkesztőink Istókovics Zoltánnal, az ÉTV Kft. általános igazgatóhelyettesével beszélgettek.

- Csendes, nyugodt helyen fekszik a dunapartimenti vízműtelep

- Talán túlságosan is csendes. Most tervezzük, hogy beköltözünk a fehérvári úti központunkba, és Érd belvárosában egy új, modern ügyfélszolgálati irodát nyitunk, hogy könnyebben megtaláljanak bennünket a fogyasztók.- Kik is ezek a fogyasztók?

- Az ÉTV Kft. a térség hét településén (Érd, Diósd, Tárnok, Pusztazámor, Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom) felelős a víz- és csatornaszolgáltatásért, ezenkívül vízzel látja el Sóskutat, valamint Budajenőt és Telkit. Ez 5,2 millió köbméter vizet és 2 millió köbméter szennyvíz elvezetését jelentette a tavalyi évben.

- Több, mint 5 millió köbméter, vagyis 5 milliárd liter évente, hatalmas mennyiség.

- Az említett települések és vonzáskörzetük közel százezer embert jelentenek. Negyvenkétezernél több végponton vételeznek vizet a fogyasztóink.

- Honnan érkezik ez a rengeteg víz?

- 85-%-át társszolgáltatóktól vesszük át, ez parti szűrésű kutakból származó Duna víz, a többit saját - ideillő szóval - "forrásból" nyerjük.

- A kiterjedt szolgáltatási terület jócskán megnehezíti a helyzetüket.

- Mintegy 800 km-nyi vezetékhálózat tartozik hozzánk. Öt telepünk van: Érden, Biatorbágyon, Törökbálinton, Pusztazámoron és Herceghalmon, de a többi hozzánk tartozó településen is üzemel kirendeltségünk, hogy az esetleges gondokat gyorsan tudjuk orvosolni. Diósdon akkreditált laboratóriumot üzemeltetünk, amely az előírások szerint folyamatosan ellenőrzi az értékesített víz és a tisztított szennyvíz minőségét.

- Mekkora létszám szükséges a megbízható szolgáltatáshoz?

- Jelenleg 273-an vagyunk. Amikor először szóba került a szakmai befektető bevonása, dolgozóink közül többen aggódni kezdtek, félve az esetleges elbocsátásoktól. Mostanra azonban -reményeim szerint- már mindenki megnyugodott.

- Beszélne az előzményekről?

- Az ÉTV Kft.-t 1993-ban 17 környékbeli önkormányzat alapította, de Százhalombatta a rákövetkező évben kivált. Idén tavasszal a szolgáltatási területünkhöz tartozó hét önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá a Veolia Víz Zrt.-vel és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel, és hozzájárult ahhoz, hogy szakmai befektető adja a társaság az irányítását. A Veolia százötven éves szakmai múlttal rendelkezik, a világ legnagyobb víziközmű szolgáltatója, 110 millió embernek szolgáltat vizet, és 70.000 munkavállalót foglalkoztat.

- Hogyan változott meg az ÉTV Kft. tulajdonosi szerkezete?

- A Veolia 20,8%-ot vásárolt meg az ÉTV Kft.-ből , az FCsM-é (Fővárosi Csatornázási Művek - a szerk.) 5,2%. Ez összesen 26%, melyhez 68%-os osztalékjog tartozik. A cégvezetést a szakmai befektető jelöli ki, a felügyelőbizottságban viszont az önkormányzatok vannak többségben, és ők jelölik a társaság könyvvizsgálóját is. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy valamennyi tulajdonos érdekei megfelelően legyenek képviselve.

- A friss tőkebevonással ezek szerint lehetőség nyílik az elmúlt évek során elmaradt fejlesztések megvalósítására?

- Az önkormányzati üzletrészekért a befektető 1,5 milliárd Ft-ot fizetett. Ennek háromnegyedét az önkormányzatok az aláírt megállapodás alapján kötelesek a víziközművek elmaradt rekonstrukciójára, illetve hálózatfejlesztésre fordítani. Ebben annál is inkább érdekeltek, mert a szerződés szerint az üzletrészek 25 év után (a majdani értéken) az önkormányzatokra szállnak vissza. A tervezett törvényi változtatások egyébként szintén a nagyobb tőkeerő és szakmai hozzáértés mellett szólnak, jelenleg ugyanis nagyjából bárki szolgáltathat ezen a stratégiai területen mindenfajta különösebb szakmai vagy pénzügyi megkötés nélkül.

- Kétféle fejlesztésről beszélünk, ugye?

- Így igaz. Az egyik a hálózatfejlesztés, vagyis bővítés: új végpontok bekötése és csatornázás. Ez önkormányzati feladat. A másik része a technológiai fejlesztés, ez ránk hárul, mint a hálózat üzemeltetőjére.

- Mik a legsürgősebb teendők?

- A hálózati áteresztőképesség növelése, a régi szivattyúállomások korszerűsítése. 2003-ban egy meleg júliusi napon műszaki okok és a körülmények szerencsétlen egybeesése folytán (aznap csőtörés és áramszünet is volt) vízhiány lépett fel Érden. Ma (2006. július 21-én - a szerk.) hasonló az időjárás, megint melegrekord és minden bizonnyal csúcs-vízfogyasztás lesz. Már az idei évben elvégzendő fejlesztések jelentősen javítani fogják az ellástásbiztonságot, új töltővezetéket építünk, felújítjunk kútjainkat, korszerűsítjük a gépházakat, szivattyúkat.

- További tervek?

- Az ÉTV által ellátott régió az ország egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A víziközmű hálózataink sajnos ezt a dinamikus fejlődést nem minden esetben tudták követni, vezetékeink jelentős része elavult, a további fejlődés gátjává válhatnak. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, hosszú távú felújítási tervet dolgozunk ki a rekonstrukciók megvalósítására, melyet az önkormányzatokkal egyeztetve kívánunk megvalósítani. Célunk, hogy a szolgáltatási színvonal fokozatos emelésével a keletkező igényeket folyamatosan jó színvonalon tudjuk kielégíteni, a régió minden fogyasztóját mindenkor jó minőségű ivóvízzel tudjuk ellátni.

Árkos Antal
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>