Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

II. évfolyam 5. szám 2005. június-július

A cél: élhető környezet

Gauder Péter, az Ecosys vezető tervezője a Talentis Program tanácsadójaként több mint két éve foglalkozik a Zsámbéki-medence építészeti terveinek elemzésével, a térségi tervezés kialakításával. Tapasztalatairól kérdeztük. Gauder úr lapunknak elmondta, egészen más szemlélettel kell egy kistérség építészeti fejlesztését tekinteni, mint ha csupán egyetlen település tervezésével foglalkozna az ember.

– Amikor egy nagyobb földrajzi egység fejlesztésével foglalkozunk – fejtette ki a szakember –, a feladat nem elsősorban konkrét építészeti tervek kialakítása, hanem a nagyobb egységet átlátva, a térségi összefüggéseket megértve egyfajta struktúra terv kialakítása. Ennek során a települések egyéni terveit kell egységbe ötvözni. Olyan ez, mint egy hatalmas kirakós játék. Az egyes települések adják a puzzle egy-egy darabját, s a struktúra tervnek ebből kell kialakítani a használható és élhető térség teljes képét. Ebben a puzzle-ban van nagy feladatuk a települési főépítészeknek, illetve az elfogadott építési szabályzatoknak. Az az ideális, ha ezek egymással összhangban vannak. Ez persze nagyon ritkán valósul meg.

Ebben a fejlődésben lehetne jelentős szerepe a mai irányítási rendszernek, de még sincs, mert inkább akadályozza a folyamatot, mint elősegíti. Ezért a gazdasági szereplők azok, amelyek meglátják a lehetőségeket, és megteremtik a megfelelő körülményeket a fejlődéshez. Ennek során kénytelenek bizonyos közfeladatokat is ellátni, hogy érvényesíthessék érdekeiket.

Jelenleg éppen ez folyik a Zsámbéki-medencében. A Talentis Program arra vállalkozott, hogy az önkormányzatokkal konzultálva egységes térségi szerkezetet alakít ki azon erővonalak mentén, amelyek már léteznek, vagy amelyeket ki kell alakítani az élhető környezet kialakítása érdekében. A települési elképzelések ismertek, a kívánatos térségi összefüggések már világosak, s az elmúlt egy esztendőben lezajlott az az építészeti pályázat, amely a további fejlődés alapját adja.

– Az idén tavasszal lezárult Archinovum építészeti pályázat folytatásaként éppen a mai napon tartjuk meg a Zsámbéki-medence Tervezői Fórum első ülését, amelytől – remélhetőleg még ebben az évben – annak a mestertervnek a kialakítását várjuk, amely alapját adja a további fejlesztésnek, sőt a szintén kialakuló befektetői portfolió vonzó alternatívát jelent majd a befektetők számára. Vagyis most kezdődik annak a társadalmi, gazdasági térségnek a kialakítása, amely minden érdekelt fél számára kívánatos. Ebben a folyamatban az önkormányzatok és a befektetők mellett az átlagpolgár véleményét talán legjobban megfogalmazó civil szervezetek véleményét is figyelembe kell venni, mert csak így alakulhat ki mindenki számára élvezhető környezet. Végső sorban ez a cél: a fenntartható és mindenki számára élvezhető környezet kialakítása.


Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>