Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

2007. augusztus

A polgármester bemutatkozik - Dr. Bognár András, Páty

Kérem, mondjon magáról néhány szót!

Pátyon születtem, 55 éves vagyok. Családom egyike a legősibb pátyi famíliáknak, nevünk 6-7 generációra visszamenőleg megtalálható az egyházi anyakönyvekben. Jogi egyetemet végeztem, a kilencvenes évekig a Belügyminisztériumban dolgoztam, majd nyugdíjaztak.


A polgármester a vezérlőpultnál (a kép a München melletti Bavaria Filmstúdióban készült)


Mikor vetődött fel, hogy elvállalja a polgármester-jelöltséget?

2001-ben kerestek meg jóakaratú pátyi emberek. Arról beszélgettünk, hogy változásra van szükség a település vezetésében ahhoz, hogy a falu végre fejlődő pályára álljon.

Polgármester-választások eredményei Pátyon:
2002 - Dr. Bognár András 911 szavazat, 39,2%
2006 - Dr. Bognár András 1062 szavazat 39,45%
www.valasztas.hu

Mivel kellett annak idején kezdenie?


Meggyőződésem, hogy a rendszerváltás lehetőséget biztosított arra, hogy tisztességes, becsületes, településükért tenni akaró és tudó emberek kerüljenek a megfelelő pozíciókba. Sokan úgy láttuk azonban, hogy Pátyon 2002-ig nem erről szólt az önkormányzati munka. Elsősorban ezen akartunk változtatni.

Hogyan?

Támogatóimmal együtt tisztában voltunk azzal, hogy előrelépés csak akkor következhet be, ha valamennyi, a falu fejlődésében érdekelt erő, csoport összefog. Magunk mellé állítottuk az egyházakat, alapítványokat, egyesületeket, egyiket a másik után. Még a pártokkal is sikerült konszenzusra jutni. Utalnék itt egyébként a képviselői esküre, amiben a választott képviselők arról tesznek hitet, hogy Páty javáért cselekszenek, származástól, felekezettől és politikai irányultságtól függetlenül. Ahogy az összefogás megerősödött, nyomban jelentkeztek az első eredmények.

Mondjon néhányat!

Néhány kézzelfogható dolog felsorolásával kezdeném. Megépült a CBA áruház, ami ugrásszerűen javította a falu ellátását. Üzembe helyeztük az első bankautomatát. (azóta még kettő létesült). Megépült az új orvosi rendelő, ami szép példája a fentemlített összefogásnak. Itt önkormányzati és magántőke társult a falu érdekében. Szintén saját erőből valósult meg az új, gravitációs rendszerű csatornázás három ágú, mintegy 6 km hosszúságú gerincvezetéke. A szennyvíztisztító kapacitás nap 1300 m3-re nőtt (500-ról) De a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy sikerült a közéletet megtisztítani. Elértük, hogy az önkormányzat munkájával kapcsolatban fel sem vetődik a korrupció gyanúja. Eközben a község vagyona mintegy 2 milliárd forinttal gyarapodott.

Tagadhatatlanul impozáns lista. De a javuló ellátás, noha jót tesz az általános közérzetnek, nem hoz pénzt a falunak.

Próbáltunk befektetői szemmel is gondolkodni. 250 ha iparterület szabályozási terve készült el az előző ciklusban, ezzel elértük, hogy a befektetők rendezett viszonyokat találnak Pátyon. Az iparterület kezelésére önkormányzati tulajdonú céget alapítottunk, az IPP Kft.-t. (Ipari Park Páty - szerk.)

Hogyan haladnak a fejlesztések?

35 hektárnyi területen már működik az M1 Üzleti Park, hivatalosan is megkaptuk az ipari park címet. Ahogy újabb területek jogi és infrastrukturális helyzete rendeződött, mindjárt megjelentek nálunk is a beruházni kívánó cégek. Tavasszal újabb 42 hektáron kezdődnek meg az építkezések, az M1 autópálya és az 1-es út közötti területen. Az építkezési munkálatok szakmai felügyeletét a Magyar Építész Kamara látja el. De előkészületben van már a harmadik fázis is, az autópálya túlsó oldalán, az ún. "lapos malomi dűlőn" és az attól Herceghalom felé eső részen újabb iparterületet alakítunk ki. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ennek a területnek az átminősítését annak idején három országgyűlési képviselő (Soltész, Laboda, Keller) módosító indítványának segítségével sikerült véghezvinni, még a BART (Budapesti Agglomerációs Rendezési Terv - a szerk.) életbe lépése előtt.

Tud már valamit az ide települő cégekről?

Cégneveket még nem mondanék, de 20-25 kis, illetve közepes vállalkozásnak kínál az új terület korszerű telephely lehetőséget. Így nem leszünk kitéve annak a veszélynek, ami már néhány hazai ipari parkban előfordult, hogy egy nagy cég esetleges távozásával borul az egész üzleti terv.

Milyen előnyei származnak ebből Pátynak?

Első helyen említeném a munkalehetőségeket. Számításaink szerint 2010-ig közel 1000 új munkahely létesül, melyek egy részét minden bizonnyal pátyi lakosokkal fogják betölteni. Jelentős, évi 3-500 millió Ft-os adóbevételt is várunk az ideköltöző cégektől a park teljes benépesülése után. Nem szabad továbbá még egy igen fontos fejleményről elfeledkezni, az ipari park kialakítása során a szóban forgó földterületek értéke igen jelentősen, néhol több százszorosára nőtt. Ezeknek a földeknek az eladásából származó összegek (számításaink szerint 2 milliárd 300 millió Ft!) szintén a település lakóit gyarapították, gyarapítják.

Azt hallottuk, Pátyon néhány földtulajdonos mégis kevesli az értéknövekedést.

Akikkel nem tudunk megegyezni, elszalasztják a lehetőséget és utána számolgathatják az elmaradt - mint mondottam, igen jelentős - hasznukat.

Említette a munkalehetőséget. A bejárást nyilván nehezíteni fogja a közvetlen összeköttetés hiánya Páty és az autópálya Biatorbágy felőli részén fekvő területek között.

Erre is megszületett a megoldás. Ha már a költségvetéstől nem várhatjuk - az ígéretek és a befizetett adóink ellenére - a pátyi autópálya-lehajtó megépítését, akkor a terület tulajdonosai fogják azt megépíteni, magántőkéből.

Az előző ciklus értékelésével indult a beszélgetésünk, de igencsak belefutottunk a napi aktualitásokba.

Folyamatos munkát végzünk, ami nem szabdalható négyéves, vagy éves darabokra. A mostani eredmények, az iparterület beépítése és a majdani bevételek nem jöhettek volna létre a szerkezeti terv, a területrendezés, a lépésről-lépésre előrehaladó következetes "aprómunka" nélkül. Most tartunk ott, hogy lassan látjuk a többéves befektetés hozadékát.

Páty néhány éve még komoly anyagi gondokkal küzdött. Nem csábít-e pazarlásra a dolgok jobbra fordulása?

Nem szórjuk el a pénzt. Újabb területek kialakítása folyik, de befektetésnek tekintjük - ha nem is azonnal megtérülőnek - az új, minden Úniós szabványnak megfelelő, teljes mértékben saját erőből (közel 250 mFt) felépülő óvodát, valamint az iskola hamarosan elkezdődő felújítását.


Az új óvoda ünnepélyes átadása


A helyi fejlesztések során figyelembe kell venni a kistérségi összefüggéseket. Vitákat keltett, hogy Páty - Telkivel és Budajenővel együtt - kérte átsorolását a budaörsi kistérségbe.

Ez a térség évszázadok óta gazdasági egységet alkotott, a széna-téri piactól a bicskei malacvásárig, a budaörsi téglagyártól a zsámbéki malmokig. Az itt élő embereket régóta családi, baráti kapcsolatok fúzték-fúzik egymáshoz. Az átsorolás helyére kívánja tenni "hivatalosan" is a dolgokat. Ez a kisrégió az ország GDP-jének mintegy 3-4%-át állítja elő, fontos, hogy statisztikailag is egységesen kezeljenek bennünket, különösen annak fényében, hogy az Európai Únió régiókban, nem pedig településekben gondolkodik.

Az Úniót említette. Ez csak általánosság, vagy több annál?

Mindent megteszünk azért, hogy több legyen. Idén Pátyon ünnepélyesen megerősítettük a tavaly aláírt, a bajorországi Kirchheimmel kötött partnerkapcsolati megállapodásunkat. Egyre több család teremt és ápol közvetlen kötelékeket az ottaniakkal, gyerekeink közül sokan németül tanulnak, cserekapcsolat során ismerkednek. Igyekszünk megteremteni számukra a feltételeket, hogy európai polgárokká válhassanak. Ez a feladata az önkormányzatnak, ez a feladatunk nekünk, szülőknek: megteremteni a feltételeket, lehetőségeket teremteni gyermekeinknek.

Árkos Antal
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>