Tel.: 20-921-6851
Postacím: 2073 Tök Pf. 10.
E-mail: ujsag@zsambekimedence.hu

Faluban szeretnék élni!
Vámos Lászlóval beszélgettünk, a november 6-i budajenői időközi polgármester-választás egyik jelöltjével, aki függetlenként indul.Vámos úr, hogyan, honnan került Budajenőre?
A 90-es évek elejéig Budapesten, a Szabadság-hegyen laktunk. A főváros zsúfoltsága, kataszrofális közlekedése, az egészségtelen levegő még ott is elviselhetetlen volt számunkra, ezért eladtuk az ingatlanunkat és a fővároshoz közeli - akkor még falu - Budakeszire költöztünk. Időközben Budakeszi is város lett. Oda is elért a nagyvárosi lét összes terhe-nyűge, ezért tovább költöztünk Budajenőre.

A tény, hogy polgármester-jelöltként indul, azt mutatja, hamar beilleszkedett. Értékelné pár mondatban az ideköltözése óta eltelt időszakot? Tapasztalt-e változást azokhoz az elképzelésekhez képest, melyekkel idejött?
Hamar megbarátkoztam az itt élő meleg szívű, nyílt lelkű emberekkel és úgy érzem, ők is befogadtak. Rossz előjelű változást az utóbbi időben éreztem, de nem az emberek részéről: azt gondolom, hogy a kívülről a falura erőltetett "gigaberuházás" terve az itt élőket és magát a falut fenyegeti. Megvalósulása esetén jelentősen szűkülne az itt élő családok élet- és mozgástere, mint oly sok településen a budapesti agglomerációban.

Mondana pár szót önmagáról?
Cégvezető vagyok, s mint ilyen, alapvetően szervező, menedzser mentalitásom van. Az átgondolt, mértékletes, megtervezett, kiszámolt és a közösség véleményét elnyerő módszerek alkalmazásával kívánok dolgozni. Ez talán garancia lehet arra, hogy közös elképzeléseinket - ez esetben a megalakópark építésének leállítását vagy legalább szerényebb mértékűvé tételét - megvalósíthassuk.

Mi volt az, ami miatt úgy döntött, hogy vállalja a közszereplés nem mindig hálás feladatát?
Szeretném kiemelni, hogy nem kenyerem a közszereplés, de a jelenlegi helyzetben úgy éreztem - és ebben itteni barátaim, támogatóim valamint családtagjaim megerősítettek - hogy vállalnom kell a terhet mindannyiunk érdekében. A végső lökést döntésemhez az adta, hogy megismerhettem a velem szemben induló két jelölt elképzeléseit. Egyikük nevéhez fűződik a "gigaprojekt" kezdeményezése, másikuk pedig az azóta erőltetve tovább növelt és mára véleményem szerint törvénytelen úton megszavazott koncepciót támogatja, ellene önszántából nem kíván tenni.

Ön szerint milyen irányba kellene a településnek fejlődni? Milyen konkrét intézkedéseket hozna, ha a választók végül Önre voksolnának?
Első lépésként független külső szakértőkkel azonnal átvilágíttatnám a korábbi szerződéskötéseket, dokumnetumokat, melyek a Szőlőhegy II. ügyben születtek, mert ezeket a mai napig homály fedi. Ezek komolyan befolyásolhatják lehetőségeinket. A település további fejlődésének irányát oly módon kellene megalapozni közös egyetértésen alapuló falustratégia kialakításával, hogy az összhangban legyen a község természeti és történeti értékeivel, hagyományaival. Vannak elképzeléseink arról, hogy a falu jellegéhez illeszthető, munkahelyet teremtő és folyamatosan bevételt hozó tevékenységeket szorgalmaznánk faluszerte, így a beruházással érintett területen is.

Hogyan viszonyul az Önkormányzat eddigi tevékenységéhez?
Úgy érzem, a Polgármesteri Hivatal környékén is van tenni való. Biztos vagyok benne, hogy az ott dolgozók valamennyien lelkiismeretes, szorgalmas, a falujukért tenni akaró emberek. Itt nem látok gondot. A ma regnáló és a helytelen döntést zömében támogató testületi tagoknak pedig meg kell érteniük, hogy ezt az elképzelést, így, ebben a formában nem szabad a falu lakosságának akarata ellenére megvalósítani.

Összefoglalná pár mondatban a programját?
Legfontosabbnak azt tartom, hogy minden törvényes eszközzel a lehető leghamarább szabjunk gátat a Szőlőhegy II. megalomán beépítési terveinek. Olyan faluban szeretnék, szeretnénk élni, ahol:
- nincs zaj- és környezetszennyezés
- rend és tisztaság uralkodik magán- és közterületen egyaránt
- jó a hangulat és a közbiztonság
- pénzügyileg a központi kormányzattól minél kevésbé függjön
- a hivatali ügyintézés törvényes, ugyanakkor gyors és szakszerű
- minden nemzedék megtalálja a maga helyét, a fiatalok előtt vannak távlatok, az idősek pedig megbecsült tagjai a közösségnek

Mivel zárná a beszélgetést?
- Sok szó esik manapság a demokráciáról, de mikor tenni is lehet, hirtelen sokan elcsöndesednek. A demokrácia legjelentősebb fokmérője, hogy választott vezetőink nem hoznak döntéseket a lakosság kinyilvánított akarata ellen, és a feje felett!
Vissza az oldal tetejére ... >>>
Vissza a Zsámbéki-medence Regionális Hírmagazin főoldalára ... >>>